Documentació socis 2019 / ESTATUTS I NORMES D'ÚS

SITUACIÓ 15 D’OCTUBRE 2020

PÈRDUES I GUANYS 15 D’OCTUBRE 2020

PÈRDUES I GUANYS AGOST2020

BALANÇ DE SITUACIÓ AGOST 2020

PÈRDUES I GUANYS JULIOL 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ JULIOL 2020

PÈRDUES I GUANYS JUNY 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ JUNY 2020

 

BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A  31 DE GENER DE 2020