Envia una foto i/o text amb el material que vols vendre a info@racbsa.org. Si vols comprar material, escriu al mateix correu especificant que és el que vols comprar. El Club es posarà en contacte amb tu.

Ref: AF01

-Ultimate Bipe: Envergadura 155 cm. Porta servos separats ales de dalt i ales de baix. Inclou 2 bateries NiMh LSD, motor RCGF 32cc. just acabat de rodar. Tot per 300€.

L’esquema de colors ha canviat una mica per a millorar-ne la visibilitat. La majoria dels servos són TowerPro MG996R, excepte els 4 de les ales que són Corona CS 239 MG.

Ref AF02:

Edge 540: Envergadura 200 cm. Servos TowerPro MG996R i 2 bateries NiMh LSD. Motor RCGF 32cc. just acabat de rodar, comprat juntament amb el de l’Ultimate. El venc complet per 300€.

REF: LC1. En Venda, Avió PATRIOT de la marca FLAIR, 1,5 metres d’ala. Per motor dos temps .35 – .50 o quatre temps de .48 – .70. Fuselatge a mig construir, amb planells i instruccions, 100 €.

Ref: LC2. En venda, Dron DJI, F450, complert amb NAZA LITE + GPS, per a bateries de 3S. amb hèlices de recanvi i tren d’aterratge. 100 €.